Contact | Voorwaarden

Introductie

Avalon bestaat sinds 1 februari 1985 en heeft ca. twintig medewerk(st)ers verdeeld over 4 fulltimers en ongeveer 16 parttimers. Het werkterrein van Avalon is de Randstad.

De goede prestaties van de door ons geleverde diensten, waarmee wij steeds meer bekendheid krijgen, wordt verkregen door een aantal factoren. Onze medewerkers worden zowel intern als extern gedegen opgeleid en bij de opdrachtgever adequaat geinstrueerd. Door middel van het P.C.S.- systeem, goede begeleiding en stringente controles van de werkzaamheden, eventueel gevolgd door opbouwende kritiek, blijkt dat met deze manier van werken voor alle partijen de beste resultaten behaald worden.

Uiteraard is ons personeel herkenbaar aan nette en vlotte werkkleding.

  • logboek volgens P.C.S. systeem.
  • periodieke persoonlijke contacten met management Avalon naar behoefte van relatie eventueel met controle.
  • controles met invulling van controleformulier (document 20) en controlerapport.
  • calamiteitendienst buiten kantooruren (zie telefoonnummer vermeld op pagina algemeen).
  • indien gewenst retourzending van de klachtenbehandeling (document 23).

Onze productienorm is gerelateerd aan de normering gesteld door het calculatie programma van Intersoft, welke vervaardigd is door de heer A. Kloosterman, een autoriteit op het gebied van schoonmaaknormen.
Intern wordt zowel door de directeur als door de bedrijfsleider separaat gecalculeerd en nadien gecontroleerd door het P.C.S. systeem.
Uitvoerende medewerk(st)ers worden door Avalon streng geselecteerd en zijn allen boven de 20 jaar. In de vakantieperiodes is deze leeftijdsgrens 18 jaar.
Uitvoerend personeel wordt op de werkplek gedegen geïnstrueerd en voor onbepaalde tijd begeleid door het midden – of hoger kader.

Overzicht en inzicht

Alle procedures worden conform de NEN – ISO normering standaard vastgelegd in een beheersbaar en overzichtelijk documentatiesysteem. Dat systeem betreft niet alleen de overeengekomen activiteiten zoals die zijn vastgelegd in het activiteiten – en frequentieprogramma van de schoonmaakploeg, maar ook zaken die te maken hebben met de aard en identiteit van toeleveranciers, gebruikte schoonmaakmiddelen en nog veel meer.

Klassiek maar modern

Avalon is voornamelijk een klassiek schoonmaakbedrijf maar werkt op een zeer moderne wijze. Op de eerste plaats werken wij met het Interclean software- programma dat speciaal ontworpen is voor facilitaire dienstverleners door het bedrijf Intersoft. Dit programma zorgt ervoor dat alle informatie vanaf de offerte tot aan de facturatie geheel aan elkaar gekoppeld is. Ten tweede het al eerder genoemde Pro Clean System dat er voor zorgt dat alle werkzaamheden op de afgesproken momenten worden uitgevoerd. Tevens zorgt dit systeem ervoor dat we niet teveel of te weinig tijd berekenen inzake de afgesproken werkzaamheden.


Om op de hoogte te blijven van nieuwe technieken zijn wij lid van V.S.R. ( Vereniging Schoonmaak Research )

Contact met Avalon

Avalon Groep
Rooseveltstraat 18h
2321 BM, Leiden
telefoon: 071-5612081
e-mail: info@avalongroep.nl