Contact | Voorwaarden

Unieke werkwijze

Alles verloopt volgens plan. Samen met u brengen wij uw wensen en specifieke problemen nauwkeurig in kaart.

Deze uitgangspunten worden vertaald in een helder en gedetailleerd activiteitenprogramma. Dat omvat onder meer implementatie van het P.C.S-Systeem. U als opdrachtgever maar ook de werkploeg kan daarop exact zien wanneer welke activiteit dient te worden uitgevoerd. Elke laagfrequente activiteit wordt ondertekend door de uitvoerenden . U hoeft zich dus nooit meer af te vragen of alles wel precies volgens afspraak verloopt. Dat kunt u zelf op ieder gewenst moment vaststellen.

Doordat niet elke ruimte even intensief schoongemaakt hoeft te worden maar ook doordat wij u op basis van onze ervaring nauwkeurig kunnen aangeven waar en hoe er bezuinigd kan worden (zonder te bezuinigen op kwaliteit), ziet dat kostenplaatje er aantrekkelijk uit. Daarnaast garandeert het vakmanschap van onze medewerkers dat alle werkzaamheden met zorg en aandacht uitgevoerd worden. Wij besteden veel aandacht aan opleiding, training en instructie en zijn trots op onze gemotiveerde en zoveel mogelijk gediplomeerde medewerkers.

Om de communicatie over de dagelijkse gang van zaken optimaal te laten verlopen beschikt u als opdrachtgever over het P.C.S. logboek. Dit logboek wordt dagelijks door de werkploeg geraadpleegd. U kunt er het programma bekijken, vragen, opmerkingen en ad-hoc opdrachten in noteren met de zekerheid dat er snel en correct op wordt gereageerd.

Contact met Avalon

Avalon Groep
Rooseveltstraat 18h
2321 BM, Leiden
telefoon: 071-5612081
e-mail: info@avalongroep.nl